La Fundació Engrunes és una entitat privada d’iniciativa social, constituïda l’any 1982, que lluita contra la pobresa a través de la inserció laboral i social de persones marginades o excloses, i com a empresa d’inserció mitjançant la producció de béns i serveis. Basem la nostra estratègia d’intervenció en la inserció pel treball com a eina fonamental per potenciar l’autoestima i l’autonomia personal del treballador.

La Fundació Engrunes, porta més de 30 anys treballant com a Empresa d’Inserció, amb col·lectius en risc d’exclusió social i realitzant esforços per assolir dia a dia els seus objectius fundacionals: la integració de persones en risc d’exclusió, al mercat ordinari.

Gràcies a l’esforç d’entitats com la nostra, al desembre de l’any 2002 neix la Llei 27/2002, de 20 de desembre, de mesures legislatives per la regulació de les Empreses d’Inserció, el que ens obliga a valorar la necessitat de realitzar canvis a l’organització i pel compliment de la normativa vigent. Al juliol de l’any 2008 es posa en marxa Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa d’Inserció, S.L.U., participada al 100% per la Fundació Engrunes i mantenint els objectius fundacionals, la mateixa mentalitat de treball i complint els requisits normatius vigents. Neix amb l’objectiu de fomentar el bon comportament ambiental i la reutilització dels residus com a eina per la integració d’aquests col•lectius. Des de fa anys, realitzem les nostres activitats productives tenint en compte els impactes que aquestes tenen sobre el medi ambient i com a complement de l’activitat social i de recerca d’oportunitats pels menys afavorits.

Aquesta Declaració Ambiental aporta les dades de la gestió realitzada a les dues entitats durant l’any 2014 i deixa palès el compromís de les dues entitats amb el nostre entorn.

Veure la declaració completa del 2014

Veure la declaració completa del 2015

Veure la declaració completa del 2016