INGRESSOS Any 2017 Any 2016 Any 2015
Vendes/Serveis Privats 789.349,87 € 950.229,16 € 551.185,73 €
Contractes públics 2.029.061,59 € 1.465.970,19 € 1.279.793,02 €
Subvencions 422.166,87 € 359.157,69 € 253.266,12 €
Altres 6.388,08 € 24.630,08 € 16.908,86 €
TOTAL 3.246.966,41 € 2.799.987,12 € 2.101.153,73 €

 

DESPESES Any 2017 Any 2016 Any 2015
Aprovisionament 809.975,27 € 637.349,00 € 442.878,56 €
Despeses de personal 2.162.260,76 € 1.855.694,16 € 1.424.436,92 €
Explotació 385.359,83 € 270.069,19 € 163.896,33 €
Despeses financeres 7.168,45 € 3.484,1 € 836,21 €
Amortització 58.829,70 € 15.364,46 € 14.937,53 €
Altres - - -
Imposts/beneficis -43.763,33 € 4.506,55 € 13.542,05 €
TOTAL 3.379.830,68 € 2.786.467,46 € 2.060.527,60 €
ELS RESULTATS -132.864,27 € 13.519,66 € 40.626,13 €

A partir de 2014, Engrunes, E.I., S.L.U. audita els seus comptes anuals per C.C. Auditores, S.L.