INGRESSOS Any 2016 Any 2015 Any 2014 Any 2013 Any 2012
Vendes/Serveis Privats 950.229,16 € 551.185,73 € 568.242,99 € 610.386,05 € 747.097,60 €
Contractes públics 1.465.970,19 € 1.279.793,02 € 1.575.157,19 € 1.557.317,93 € 692.209,95 €
Subvencions 359.157,69 € 253.266,12 € 229.688,77 € 255.912,49 € 140.188,95 €
Altres 24.630,08 € 16.908,86 € 33.268,24 € 7.105,15 € 3.546,58 €
TOTAL 2.799.987,12 € 2.101.153,73 € 2.406.357,19 € 2.430.721,62 € 1.583.043,08 €

 

DESPESES Any 2016 Any 2015 Any 2014 Any 2013 Any 2012
Aprovisionament 637.349,00 € 442.878,56 € 644.529,54 € 678.319,46 € 418.123,60 €
Despeses de personal 1.855.694,16 € 1.424.436,92 € 1.641.995,71 € 1.565.440,39 € 1.131.073,12 €
Explotació 270.069,19 € 163.896,33 € 156.388,68 € 197.912,53 € 110.592,83 €
Despeses financeres 3.484,1 € 836,21 € 1.271,03 € 1.772,36 € 2.731,64 €
Amortització 15.364,46 € 14.937,53 € 17.539,12 € 11.102,38 € 6.400,22 €
Altres - - 44.090,32 € 125,70 € 6.902,95 €
Imposts/beneficis 4.506,55 € 13.542,05 € -24.864,30 € -5.897,80 € -21.661,51 €
TOTAL 2.786.467,46 € 2.060.527,60 € 2.480.950,10 € 2.448.775,02 € 1.654.162,85 €
ELS RESULTATS 13.519,66 € 40.626,13 € -74.592,91 € -18.053,40 € -71.119,77 €

A partir de 2014, Engrunes, E.I., S.L.U. audita els seus comptes anuals voluntàriament per C.C. Auditores, S.L.P.