INGRESSOS 2017 2016 2015
Vendes/Serveis Privats 1.308.631,52 € 1.298.666,94 € 819.867,62 €
Contractes públics 1.186.963,75 € 1.612.805,01 € 2.558.125,39 €
Donacions 17.448,94 € 12.074,34 € 368.618,72 €
Subvencions 71.782,52 € 53.998,54 € 403.349,62 €
Altres 155.180,33 € 109.209,36 € 71.514,82 €
TOTAL 2.740.007,06 € 3.086.754,19 € 4.221.476,17 €

 

DESPESES 2017 2016 2015
Aprovisionament 892.106,62 € 979.092,02 € 1.289.061,10 €
Despeses de personal 1.148.987,70 € 1.404.081,94 € 1.902.748,07 €
Explotació 495.743,22 € 630.706,57 € 649.326,63 €
Despeses financeres 10.632,23 € 16.479,88 € 16.804,99 €
Amortització 142.746,30 € 142.068,87 € 133.701,77 €
Altres - - 0,51 €
TOTAL 2.690.216,07 € 3.172.429,28 € 3.991.643,07 €
ELS RESULTATS 49.790,99 € -85.675,09 € 229.833,10 €

"Els comptes anuals s'auditen anualment per C.C. AUDITORES, S.L."